HLAVNÍ SPONZOŘI :

Srpen 2009

Odměna

30. srpna 2009 v 23:41 | Zoli
Hráči věnovali flašku fan clubu za hlasitou podporu při zápasech.

Skandování

30. srpna 2009 v 21:46 | Zolik |  - Skandování Fan clubu
- To se nám líbí, To se nám líbí ...

- Jedeme hoši jedeme, Jedeme hoši jedeme ...

- Jedeme Buky jedeme, Jedeme Buky jedeme ...

- Sókol Buky, Sókol Buky ...

- Stáre Buky, Stáre Buky ...

- My jsme tu s Vámi, My jsme tu s Vámi ...

- Tam se jich vejde, Tam se jich vejde ...

- Dáme góla dáme, Dáme góla dáme ...

- Dejte jim gól, Dejte jim gól ...

- Máte na ně, Máte na ně ...

- Jedeme dál, Jedeme dál ...

- Nevadí, Nevadí, Nevadí ...

- Á jé, Á jé, Á jé ...

- Hoši děkujem, Hoši děkujem ...

- Ólé, olé, olé, olé, vyhrajeme, vyhrajeme, .....

Zápasy letošního kola

29. srpna 2009 v 21:30 | stricker12
Chtěl bych Vám všem říci, že staronově založený FUN CLUB SOKOLU STARÉ BUKY, jehož jsem členem, děkuje všem příznivcům a fandům kopané a dále, že jsme s Vámi HOŠI,,děkujem za hru , kterou předvádíte,, máte nato HOŠI..

TJ Sokol

28. srpna 2009 v 8:47 | Zoli
Sokol oslavil 60. výročí svého založení. Písemná dokumentace o založení oddílu v roce 1946 a jeho existenci do roku 1948 není dochována (nebo autor těchto řádků neměl možnost ji dohledat), asi jako většina dokumentů, které po únorovém převratu nebylo žádoucí uchovávat. Činnost Sokola v tomto období je známa jen z podání pamětníků, několika zachovaných fotografií a otisku původního razítka.
Roky 1949 až 1952 se zachovaly v knize zápisů z členských a výborových schůzích. Při četbě těchto zápisů silně vnímáme vynucenou změnu ve vztazích v samotné TJ SOKOL, ale i rychlé okleštění její samostatnosti. Od té doby musí být všechna rozhodnutí schválena jedinou vládnoucí stranou. Přesto sportovní dění v obci přežívá celá léta zejména díky oddílu kopané. Úspěchy jsou střídavé od 4. třídy okresní soutěže do okresního přeboru a zpět. Vývoj opět ovlivňuje nedostatek vlastního potenciálu k doplňování a omlazování týmu, nakonec zaniká i žákovské družstvo.
V posledních letech se stabilizuje tým dospělých příchodem hráčů z okolí. Během této doby se podařil skok z okresní soutěže až do krajského přeboru.
Z původního Sokola zůstává jen několik "tahounů", kteří jsou jádrem výboru a s nimi překonává oddíl všechna úskalí. Velký kus práce odvádějí samotní hráči s trenéry. Vizitkou jejich práce je nejen jejich umístění v soutěžích, ale i kvalita hřiště a vzhled jeho okolí. Nemalý je i jejich podíl na financování, hráči se tak stávají sponzory vlastního klubu.
Obec v minulých letech převedla Sokolu bezúplatně pozemek, na kterém je hřiště.
Dokumenty z historie Sokola Staré Buky jsou uloženy u hospodáře TJ.